ภาษา

ข่าวและบล็อก


ผลิตภัณฑ์

ให้ทุกอย่างในมือของคุณ


5G จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลมือถือในอนาคตในลักษณะที่ยั่งยืนกว่าร้อยเท่าและจะให้ผู้ใช้ที่มีความเร็วในการเข้าถึงเส้นใยแสง ศูนย์ ประสบการณ์ล่าช้าความสามารถในการเชื่อมต่อหลายพันล้านอุปกรณ์และการไหลสูงมาก

บริการหลายสถานการณ์ที่สอดคล้องกันเช่นความหนาแน่นสูงเชื่อมต่อความหนาแน่นสูงและความเคลื่อนที่สูงซุปเปอร์สมาร์ทเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการรับรู้ของผู้ใช้ในขณะที่เครือข่ายจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พล ในที่สุดโฆษณา 5G วิสัยทัศน์จะเป็นจริง ข้อมูลในจิตใจของคุณทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณ

5G.jpg